Posts

Showing posts from October, 2010

Ny måling: -59.2 kg

Image
Det har omsider blitt en ny måling av vekt && omfang. Totalvekten er 95.6 kg, og det er 59.2 kg -- nesten 60 kg -- ned fra begynnelsen. Men sammensetningen har vist seg har endret seg i litt ugunstig retning, formedelst for mye kullhydrater, selv om man har vært påpasselig og styrt unna de værste tingene. Men bær og barbeque-saus og litt brød og ris har det jo blitt i de seks ukene utenlands, så det er ett og annet her som har lagret seg som fett. Det er skremmende effektivt...

Dermed er det over til fase-3a igjen, med Euro-diett-mat til frokost, mellom-mat og kvelds, kjøtt-mat til lunch og middag, og grønnsakene bare fra Liste 1 ("hvit") og Liste 2 ("grønn"). Det er slutt med bærsesongen så det er grei nok timing, men blir litt overgang likevel, særlig når det gjelder frokosten.

Det er nytt kurveblad, som viser fremgangen:

Som før er den røde kurven vekt i kg, og den grønne kurven omkrets i cm. Selv om denne har holdt seg på 104 cm en stund, er det blitt sm…

Innlegg i fedmedebatten

Jeg har lest mangeinnleggforskjelligesteder fra folk som har diverse oppfatninger om at fedme er sykdom, tilstand, forårsaket av for mye energi inn og for lite energi ut. Det mange ser ut til å overse er at noe av næringsstoffene taes ikke opp men blir med ut igjen. Uansett, som förste tilnærming kan man trekke frem den enkle termodynamikk, men dette aleine er ikke noe som egentlig peker mot noen konkret lösning.

Jeg tror man kanskje vil være bedre tjent med å anse fedme som et symptom på at noe er galt, og man må finne ut av det. Akkurat som at mavesmerter eller hodepine er et symptom på mange forskjellige underliggende lidelser, kan man si at fedme er det.

Ettersom det ikke forventes å opptre naturlig, er det altså et tegn på at noe er galt.

Noe som bør rettes.

Hva som er galt, hvorfor det er blitt galt, osv., her er årsakene like mangfoldige som ved hodepine. Er det feilernæring, ubalanse i stoffskifte-prosessene, psykiske tilstander, bivirkninger av medisinering, eller noe annet so…

Ti Tre Ganger

Idag er det det man vel kan kalle en "kube-dag", år (modulus 100), måned, og dag er de samme, 10-10-10. Noen har bitt seg merke i at 101010 binært er 42 desimal, som lesere av Douglas Adams' Hitchhikers Guide to the Galaxy vil kjenne igjen som svaret på spm om livet, universet og allting. Noen ivrige folk har laget en nettside med dette som tema. Ser nokså lett ut, aktivitetene deres ser stort sett ut til å bestå i å kjöre med bussrute nr 42...

Ellers er det Julian Day 2455480, faktorer her er 2, 2, 2, 5, 17, 23 og 157, ingen ting å bite seg merke i det jeg kan se. Delelig med 40 men ellers temmelig sammensatt av store primfaktorer. Skulle det hatt faktorene 2,3 og 7 som gjör det delelig med 42 måtte det vært på en mandag, imorgen, JD 2455481, har faktorene 7 og 350783. Sammensatt det og. Som de aller fleste av disse tallene er, men en rask titt viser at neste söndag er JD 2455487 og det er et primtall. Men i kalenderen blir det 2010-10-17 og ikke noe spesiellt magisk av…

Ute på tur

Jeg har vært ute og kjört og sett meg om. Her inne nær byen er det mest boligområder og lange fire- og fem-feltsveier med allverdens butikker på begge sider, og med mange lyskryss. Disse veiene er ikke spennende i lengden.

Men her og der finnes noen mindre, tofelts, veier som merkelig nok er raskere, mest fordi det er mulig å holde jevnt 30-40 MPH der uten alle lyskryssene. Riktignok finner man stop-skilter her, og lyskryss der den krysser en og annen stor vei også, men disse er sjeldnere og trafikken er mindre.

Men skal man fort frem nær byen her er det Tollwayene som egner seg best. Der er det bompenger, og har man ikke EZ-pass må man stoppe og betale med kontanter, men utformingen ellers er som motorvei. Det finnes vanlige, gratis, motorveier her også så man er ikke nödt til å passere bomstasjonene. Det er ikke som i Oslo.

En annen ting som ikke er helt som i Norge er fartsgrensene. Straks man kommer litt ut på landet er det mye 2-feltsvei av god standard, og her er fartsgrensen oppt…