2013-02-22

«Isn't it good, Norwegian wood?»

Det kan tenkes at John Lennon hadde mer rett enn han visste dengangen Beatles reklamerte for norsk treverk. Ja, oke, det var kanskje ikke akkurat produkter utav de norske skoger de sang om, men det er ikke så lett å huske i ettertid uansett -- mulig det er noe i Urban Dictionary eller Everything2 om det, men det spiller liten rolle.

Det er norsk TV som har slått til med «sakte-TV» igjen. Först hadde man Bergensbanen time for time, med etterapere som «37-bussen time for time». Deretter kom den enda mer langvarige Hurtigruten, og nå er det altså blitt vedfyring. Timevis med peisbål på TV.

Akkurat det der med å la TV-en agere peis er ikke så nytt. Altibox som leverer TV-signalene her har en innstilling for nettop Peis, som da viser en god og kraftig ild, perfekt for peiskos minus brannfare, og minus behov for å hente ved og feie skorstein; for den del, eliminert behovet for ved og skorstein i det hele tatt. Det har blitt benyttet til et spikk har jeg hört om: i et möterom med en stor projektor ble denne peis-kanalen valgt, og på litt avstand så det ut som det virkelig brant der inne. Med påfölgende alarm hos sikringsselskapet som ikke visste om at man kunne ha ild uten brann så å si.

Men etter at transportmidlene er brukte, har man altså tatt for seg vedfyringen, dens oppbygning og virkemåte så å si. Og i likhet med smörkrisen har satirikere fått noe nytt å bite i.

Der de sitter i sine urbane områder hvor brenning av treverk er en sjeldenhet.