Ute på tur

Jeg har vært ute og kjört og sett meg om. Her inne nær byen er det mest boligområder og lange fire- og fem-feltsveier med allverdens butikker på begge sider, og med mange lyskryss. Disse veiene er ikke spennende i lengden.

Men her og der finnes noen mindre, tofelts, veier som merkelig nok er raskere, mest fordi det er mulig å holde jevnt 30-40 MPH der uten alle lyskryssene. Riktignok finner man stop-skilter her, og lyskryss der den krysser en og annen stor vei også, men disse er sjeldnere og trafikken er mindre.

Men skal man fort frem nær byen her er det Tollwayene som egner seg best. Der er det bompenger, og har man ikke EZ-pass må man stoppe og betale med kontanter, men utformingen ellers er som motorvei. Det finnes vanlige, gratis, motorveier her også så man er ikke nödt til å passere bomstasjonene. Det er ikke som i Oslo.

En annen ting som ikke er helt som i Norge er fartsgrensene. Straks man kommer litt ut på landet er det mye 2-feltsvei av god standard, og her er fartsgrensen opptil 60 eller 70 MPH -- ca 100 til 110 km/h. Det som gjör at det virker er at veiene er brede og oversiktlige, men midtlinjene viser at det er mange steder man ikke skal kjöre forbi. Og en rekke steder står det kors og minnesmerker der ulykker har funnet sted, så helt trygt er det nok ikke; det som redder er at veien har forholdsvis lite trafikk og stor grad av egensikkerhet -- kjörer man ut og havner i gröfta er der ingen trær eller store steiner eller andre ting å kollidere med.

Langsmed landeveiene er det ranches og beitemarker, der okser og kyr går rundt og beiter, for etterhvert å dukke opp i restaurantene som biff. Storfe-drifter har lang tradisjon her, dette er cowboyenes hjemland. Og de har store hatter, det er for å skjerme mot sola.

VG har laget en slags illustrasjon av statsbudsjettet formulert via titlene på ti country-låter. Nå vet jeg ikke hvor mye av tekstene som passer med budsjettets detaljer, for eksempel har jeg en anelse om at teksten i Johnny Cash' Folsom Prison Blues neppe er 100% dekkende for hele kriminal-omsorgen! Men det er ganske bra valgte låt-titler.

Men cowboyenes land har vel igrunn ikke vært mest kjent for god ökonomisk teft. Historien vil fortelle at Republic of Texas hadde en gjeld på 10 millioner dollar, da de sluttet seg til the United States i 1845. Hvor bra det lover for statsbudsjettet er ikke godt å si.

Comments

Popular posts from this blog

Eurodiet - erfaringer etter en snau uke

Fem År

Ut på tur!