2009-03-03

Kvadrat-rot dag?


De sier i avisen at det er "kvadratrot-dag" idag
siden det er dag 3, måned 3, og år 2009, og 3 ganger 3 er 9.

Men det burde vel egentlig være noe man kalte "fullstendig kvadrat-dag", der kriteriet blir det samme: dag og måned har samme nummer og deres produkt blir årstallet modulus 100. Man vil dermed også kunne snakke om "fullstendig rektangulære dager", som f.eks., 9 januar eller 1. september i år ville være.

Andre dager, som f.eks. 1. januar og 2. februar ble da "ufullstendige kvadrat-dager", der produktet av dag og måned er mindre enn årstallet, og man fikk videre "overfullstendig kvadrat-dager" der produktet av dag og måned er større enn årstallet. I tillegg har man naturligvis de forskjellige slags rektangulære dagene.

Men siden man kan komme godt over 100 allerede fra siste del av april og utover, hvorfor skulle man begrense seg til årstallet modulus 100? 12 ganger 31 er 372 for eksempel, og 2009 = 7 * 7 * 41, så 2009 er år null modulus 7, 41, 49, og 287. For eksempel.

Og best av alt, 2009 modulus 300 blir 209, som er 11 ganger 19, så den 19 november blir en fullstendig rektangulær dag modulus 300.

No comments:

Post a Comment