Svære Greier

I sommer falt det seg sånn at jeg rakk innom å besøke Grimeton, den store, gamle og nå verneverdige radiosenderen som ligger i Grimeton, noen mil syd for Göteborg. Det var åpent for besøk og jeg løste billett, var med på omvisning, så meg rundt på området.

Meget interessant. Rart jeg ikke har vært innom der før egentlig.

Senderanlegget, maskinrommet om man vil, har innredning som bragte tankene hen til en gammel tegneserie, «Mikke Mus og Damene som ble vekk» het den, og her vises anlegget som Svarte-Petter og noen av hans kumpaner har igang. Det er maskiner, kontrolltavler med åpne knivbrytere, her også.

Signalgeneratoren, Alexandersonsändaren, er i praksis en motor-generator: en elektrisk motor spinner en stor skive med magnetpoler rundt ved 2000 rpm, så generatoren lager en vekselstrøm på 17.2 kHz. Dette er senderfrekvensen, altså nesten hørbart med en direkte-mottaker. Motorens hastighet kontrolleres nøye ved hjelp av variable motstander som består av store tanker med sirkulerende lut, og utgangssignalet slåes av og på for morsetegnene ved hjelp av transformatorer som settes i metning for å sperre for signalet; en magnetisk bryterfunksjon. Utstyret er vannkjølt, med sirkulerende vann som kjøles ned i en fontene som står utenfor.

Signalene fra senderen mates ut til den store antenna, den som man kan se fra motorveien og som består av de seks store karakteristiske mastene. Av utseende minner denne litt om en stor høyspentledning, ikke helt ulik hvordan Noreledningen ser ut der den krysser Krøderen, eller kanskje enda mer hvordan strømforsyningen til Cadiz ser ut, der det går et høyt luftspenn over sundet utenfor byen. Mastene er 127 meter høye og traversene er 46 meter brede, med åtte utspente ledere imellom, og som er forankret i en konstruksjon i hver ende. Trådene over er jordplan, det er ikke en long-wire som man skulle trodd, men så blir selv denne konstruksjonen å betrakte som elektrisk liten ved 17.2 kHz. Det er ikke til hinder for at dens signaler rekker halvveis rundt jorda, som man finner ut, når den har sine sendinger et par-tre ganger i året. Neste sending finner sted på julaften formiddag.

I tillegg har de noen mindre antenner der, blant annet en log-periodisk som dekker hele HF-båndet, og som brukes til mer konvensjonell radioamatørvirksomhet. Det er uansett verdt et besøk.

Comments

Popular posts from this blog

Fem År

Det er sånt som dette som er grunnen til at jeg bruker UTC

Eurodiet - erfaringer etter en snau uke