16 kg+24 kg=40 kg

På forrige svensketur ble det anskaffet mer cola til NERO (Nedre Romerike gruppe under Norsk Radio Relæ Liga) siden endel ivrig «radio-aktivitet» hadde medført at det var blitt kraftig ebbe i kjøleskapet oppe i radio-rommet på kvisten. Nå som man ventet stort besøk i forbindelse med junk-auksjonen ble det behov for mer cola så fem «flak» var blitt anskaffet i Strömstad, to Cola Light, og tre Cola vanlige.

Ett slikt «flak» (det står så på kvitteringen), eller brett, holder 24 bokser, med 0.33 liter i hver boks er det nær innpå 8 liter og kan groft regnes å veie 8 kg. Fem av disse skulle opp på kvisten i grendehuset. Ettersom NERO har selskap av folk som holder på med treskjæring og veving, var det ganske folksomt der den kvelden, og jeg måtte parkere et stykke unna og bære all colaen.

Det ble 2 turer, 16 kg den ene og 24 kg den andre.

Det var på den andre vendingen, da jeg bar de tre brettene med 24 kg cola opp trappene, jeg reflekterte over den nylige vektreduksjonen jeg har hatt, som var i samme størrelesorden: for et halvt år siden gikk jeg og dro vekten av ca fire brett med brusbokser pluss min nåværende vekt rundt omkring overalt ... Og nå synts jeg det var nok å bære tre brett oppover alle trappene, samtidig. Husker jeg ble andpusten av å bære to brett opp i fjor høst; denne gang var det ikke merkbart med de to brettene i første vendingen. Derfor var det jeg ikke begynte å reflektere over dette før etter tur nummer 2.

Comments

Popular posts from this blog

Eurodiet - erfaringer etter en snau uke

Fem År

Ut på tur!